Проф. д-р Мария Средкова, д.м.

Ръководител ЦНИД

 

Тел. 064  884 294

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дата и място на раждане:

15.02.1949 г., с. Дорково, Пазарджишка област

Образование

 • „Медицина” квалификация „Лекар” , Висш медицински институт – София (1972)
 • Специалност „Микробиология”, Медицинска академия – София  (1980)
 • Образователна и научна степен „Доктор” , Висша атестационна комисия  (1989)
 • Научно звание „Доцент” , Висша атестационна комисия  (1992)
 • Специалност "Медицинска информатика и здравен мениджмънт", професионална квалификация „Здравен мениджмънт”, Медицински университет – Плевен, Факултет „Обществено здраве”  (2008)
 • Академична длъжност „Професор”, Медицински университет – Плевен  (2012);             

Академични позиции

 • Ръководител на Център за научноизследователска дейност, Медицински университет – Плевен (от 2013)
 • Зам. Ректор по научноизследователска дейност, Медицински университет – Плевен (2004-2012)
 • Ръководител на катедра „Микробиология , вирусология и медицинска генетика”, Медицински университет-Плевен  (от 1999)          
 • Ръководител на катедра „Микробиология и вирусология”, Медицински университет-Плевен (1994-1999)
 • Доцент в катедра „Микробиология  и  вирусология”, Висш медицински институт – Плевен (1992-1993)
 • Асистент в катедра „Микробиология и  вирусология”, Висш медицински институт – Плевен (1975-1980)

Специализации

 • Микробиологична диагноза на бактериемии. Becton Dickinson Europe Consultation Laboratory, Heidelberg, Germany (1995)
 • Идентификация и изпитване на чувствителност  към антибиотици със Sceptor System. Becton Dickinson Europe Consultation Laboratory, Heidelberg, Germany (1995)
 • Микробиологична диагноза на анаеробни инфекции. Becton Dickinson Europe Consultation Laboratory, Heidelberg, Germany (1995)
 • Микробиологични методи за диагностика на H.Influenzae. НЦЗПБ, София със специалисти от CDC, Атланта и СЗО, Женева (1997)
 • Антибиотична стратегия при лечение на тежки инфекции. St John` s Colledge, Cambridge University, UK (1997)
 • Анаеробни инфекции. НЦЗПБ, София със специалисти от Albert Schweitzer Institute, USA (1998)
 • Микробиологична диагноза на вирусни хепатити и СПИН. Center of Preventive Medicine, Alexandrupolis, Greece (1998)
 • Ензимна бета-лактамазна активност при Enterobactriaceae. Медицински университет – София, Катедра по микробиология съвместно с European Society of Chemotherapy and Infectious Diseases (2002)
 • PCR диагностика на бактериални и вирусни инфекции. Roche Diagnostics, София,България (2003)

Преподавателска дейност

 • Пълен лекционен курс по микробиология на: студенти от специалността „Медицина” на български и английски език;  бакалаври от специалността  „Медицинска сестра”; бакалаври от специалността  „Акушерка”; и  бакалаври от специалността „Инспектор по обществено здраве”  Медицински университет – Плевен
 • Ръководство на три докторанта
 • Ръководство на специализанти по микробиология

Научни интереси

 • Резистентност към антибиотици.
 • Терапевтично проблемни микроорганизми.

Членство в научни и обществени организации

 • Съюз на учените в България (1980)
 • Българско научно дружество по Микробиология (1996-2002)
 • European Society of Chemotherapy - Infectious Diseases (1996-2009)
 • Специализиран научен съвет по Микробиология, вирусология и имунология (1997-2007)
 • Ред. колегия сп. „ Инфектология” (от 1997)
 • Българска асоциация на микробиолозите (Зам.председател) ( от 2003)
 • European Society of Clinical  Microbiology and Infectious Diseases (2011)
 • Ред. колегия на “ Journal of Biomedical and Clinical Research”
 • (Зам.гл.редактор) (от 2009)

Публикации:          

107 публикации

60 съобщения на международни научни форуми

90 съобщения на национални научни форуми

1 монографично издание

1 участие в учебник за студенти по медицина

1 участие в учебник за специалисти

1 участие в ръководство за  практически упражнения

Участие в международни проекти и програми, финансирани от ЕС и СЗО:

1997-2000 „Epidemiology of meningitis due to Haemophilus influenzae type b in children in Bulgaria”, финансиран от СЗО

1998-2001 Международен проект по програма INTERREGII, финансирана от Европейски съюз „Научно сътрудничество за предотвратяване на заразните болести ” (хепатит В и С)

1998-2001 „WHO Quality control and Proficiency Testing Project”, финисиран от WHO Collaboration Center (G08), Center for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta

2000-2005 „APUA-Bulgaria Chapter Survey”, финансиран от Alliance for the Prudent Use of Antibiotics, Boston, USA

2000-продължава   „EARSS (European Antimicrobial Resistance Survaillance System)”,  финасиран от Европейски съюз

2002-2004 ARPAC (Antibiotic Resistance Prevention and Control) финасиран от Европейски съюз

2002-2004 ESCMID Cooperative Project № 1, финансиран от ESCMID studygroup on ES AmpC-mediated beta-lactamases

2005 ESCMID study „Diagnostic methods in medical mycology”

Участие в научни проекти в България:

2000-2008 Участие в 2 научни проекти, финансирани от Медицински университет, София

2000-2010 Участие в 5  научни проекти, финансирани от Медицински университет, Плевен

Езикова квалификация

 • Английски език - писмено и говоримо
 • Руски език – писмено и говоримо