Кадрови състав

Началник на Студентска канцелария - Зорница Декова

 

Експерт “Обучение и квалификация” - Силвия Рускова

 

Експерт “Обучение и квалификация” - Бояна Ангелова