Катедра " Химия и биохимия"

 

E-mail за връзка с катедрата:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра ”Химия и биохимия&Физика и биофизика” наследява традициите на създадените с откриването на Медицинския факултет в гр. Плевен през 1974 г. катедри „Химия и биохимия” и „Медицинска физика и биофизика”.

Понастоящем катедрата влиза в състава на Факултета по Фармация и в нея са обособени три сектора:

 

Научно-преподавателският състав на сектора включва двама професори и пет асистенти. Трима от преподавателите са с придобита втора специалност по Медицинска химия.

От създаването на сектора досега са защитени пет дисертационни труда за научната степен "Доктор" и два за "Доктор на науките".

Секторът е акредитиран от Националната агенция по акредитация за обучение на докторанти за ОНС „Доктор” по докторска програма Аналитична химия.

 

В секция „Биохимия” като редовни и гост-преподаватели са работили Проф. Емил Ангелов и доц Васил Каменов. В настоящия момент ръководител на секцията е доц. Регина Комса-Пенкова - дб, а редовни асистенти по биохимия са гл. ас. д-р Милка Михайлова и ас. д-р Галя Георгиева,ас.д-р Петър Иванов, ас. д-р Алим Измайлов, ас. Февзие Акман, ас.Борислав Димитров. Научно-преподавателският състав е много добре квалифициран, като през последните години участва не само в обучение на български и английски език, но и в проблемно-базирано обучение (ПБО).

Основни направления на изследователската работа на катедрата

 

  • Приложение на физични методи за установяване на пространствената структура на природни и синтетични органични съединения;
  • Метаболизъм, синтез и стереохимия на билирубинови аналози;
  • Микроелементни и клинико-лабораторни изследвания при различни заболявания и състояния;
  • Синтез и характеристика на вещества с детоксикационна и дезинфекционна активност;
  • Изследване на наследствени фактори за тромбофилия при рискови пациенти с венозни тромбози/тромбоемболизъм;
  • Изследване на унаследени и придобити причини за репродуктивни неудачи;
  • Неензимно гликиране на белтъците – биохимични характеристики и фармацевтично повлияване на процеси с цел профилактика на късните усложнения на захарния диабет;
  • Определяне връзката между статуса на малнутриция и хроничното възпаление при пациенти с ХОББ.
  • Биологични свободно-радикални процеси в системи в норма и патология.