Сектор "Биохимия"

 

Изучаването на дисциплината Медицинска биохимия се осъществява в два семестъра и дава на студентите важни познания за химичния механизъм на биологичните процеси и регулацията им в човешкия организъм.

 

Чрез ПБО студентите още повече се убеждават в необходимостта от познания по биохимия за съвременния лекар.

От 1998 г. в програмата по Биохимия е въведен факултативен курс по Патобиохимия, в който като лектори участват преподаватели от наши и чуждестранни водещи висши учебни заведения. През първите три години за лектори са канени проф. Ч. Начев, проф. П. Страшимиров, проф. Е. Гачев, проф. И. Кременски, доц. В. Ганев. От 2001 г. до 2004 г. лектори са проф. И. Карпентие, проф. Ж. Винан и проф. В. Малес от Брюкселския Свободен Университет - Белгия, проф. В. Брайпол от Рейнския Университет – Фридрих Вилхелм – Бонн, Германия. От 2005 г., до 2009 лектори са д-р Р. Бадарас и prof. Е. Streel - Превенция на наркомании. От 2005 до 2010 лектори за Клинично хранене са: prof C.Pichard, prof Y. Carpentier, prof L.Sobotka, prof R. Meier, prof A. Forbes, prof A. Laviano, prof Z. Krznaric, prof M. Panisic, prof K. Stradelova, prof G. Kekstas,

Секция „Биохимия” участва активно в програмата на Европейския Съюз за развитие и подобряване на професионалното обучение – “Леонардо да Винчи”, като разработва няколко проекта с партньори от България и Европа. Резултатите от тези проекти се прилагат успешно в учебния процес. По пилотен проект “Подобряване на практическите умения по молекулярна биология и аналитична биохимия в медицинското обучение“ са разработени учебни помагала по Молекулярна биология, Белтъчен и Липиден анализ, като електронният им вариант е окачен на уеб страница. Във връзка с проекта бяха организирани два теоретични и два практически курса за ДНК и Липиден анализ в Плевен.

Секция “Биохимия” заедно със сектора по “Медицинска генетика” бе Инициатор и Контрактор на пилотен проект № BG/03/B/F/PP-166039 „Система на обучение през целия живот: храненето на нивото на клетъчната медицина”,

Период на изпълнение: 2003 – 2005 г. Партньори са Брюкселският свободен университет, Университет "Фридрих Вилхелм", Факултетът по медицина от Университета в Храдец Кралове, Европейското общество за парентерално и ентерално хранене - Швейцария, Медицински университет - София, Асоциация "Здравето в наши ръце" – Плевен.

Като продукти на проекта бяха разработени: уеб портал www.lll-nutrition.com за обучение по хранене на лекари и студенти по медицина. Учебното съдържание беше издадено под формата на учебници в три тома на английски език. По настоящем продължава активна работа по разширяване и актуализиране на образователния уеб портал с финансовата подкрепа на European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).

Секция “Биохимия” е партньор в Пилотен проект BG/04/B/F/PP-166016 „Обучение на студенти по медицина и млади лекари като промотори на превенция на наркотични зависимости”, чийто инициатор е СНЦ "Здравето в наши ръце" – Плевен, създадено от преподаватели и служители на МУ-Плевен . Период на изпълнение: 2004 – 2006 г. Партньори: Брюкселски Свободен Университет – Белгия; Токсикологична клиника – Вилнюс, Литва

Резултати: Разработени са Уеб страница на проекта – www.drugs-mesada.com; Образователен Уеб портал за самостоятелно обучение – http://www.drugs-mesada.com/elearn/; Издадени са следните ръководства, съдържащи актуална научна информация практически материали за работа с рискови групи: Guide Book “Drug Abuse Treatment and Prevention”, Study Manual for Medical Students and Young Doctors “Drug Abuse Treatment and Prevention” (в два тома).

Секция “Биохимия” инициатор и партньор на проект за трансфер на иновации № LLP-LDV-TOI-07-BG-166014 „Виртуален портал за обучение на обучители в областта на храненето и компютърните технологии за придобиване на иновативни умения за преподаване”. Целта на проекта е да се обучат преподаватели по клинично хранене и метаболизъм за трансфериране на Образователния портал от проект № BG/03/B/F/PP-166039 в Европейски виртуален университет по клинично хранене и метаболизъм.

Период на изпълнение: 2007 – 2009 г.

Разработени са Уеб страница на проекта – www.tlll-nutrition.com

Образователен Уеб портал за самостоятелно обучение www.lll-nutrition.com/tlll /;

Партньори: УМБАЛ „СВ.Иван Рилски” – София; Университет „София Антиполис” – Ница, Франция; Университет „Сапиенца” – Рим, Италия; Университетска болница – Вилнюс, Литва; Университетска болница „12-ти Октомври” – Мадрид, Испания; Европейска организация по клинично хранене и метаболизъм, Университетски Колеж Лондон, Великобритания.

Членство в научни организации:

Всички в сектора са Членове на Съюз на учените в България (1992), на ESPEN (Европейско сдружение по клинично хранене и метаболизъм) (от 2005) и БУЛСПЕН Българско сдружение по клинично хранене и метаболизъм (от 2005)

В секция „Биохимия” през изминалите 40 години се работи по много и разнообразни научни направления. Основните направления сега са: Изследване на наследствени фактори за тромбофилия при рискови пациенти с венозни тромбози/тромбоемболизъм; Изследване на унаследени и придобити причини за репродуктивни неудачи; Неензимно гликиране на белтъците – биохимични характеристики и фармацевтично повлияване на процисе с цел профилактика на късните усложнения на захарния диабет; Изследване на механизмите на развитие на усложненията при атеросклероза и захарен диабет на базата на посттранслационно модифициране на колагеновите и серумните белтъци.

Определяне връзката между статуса на малнутриция и хроничното възпаление при пациенти с ХОББ.

Проучване на нивата на докозахексаенова, ейкозапентаенова омега-3 полиненаситени мастни киселини и прекурсорите им в мембраните на кръвни клетки /еритроцити/ на пациенти с ранни повтарящи се спонтанни аборти при жени и връзката им с частотата на полиморфизми на fads1 и fads2

Проучване на нивата на докозахексаенова, ейкозапентаенова омега-3 полиненаситени мастни киселини и прекурсорите им в мембраните на кръвни клетки /еритроцити/ на пациенти с артериална хипертония

Проучване носителството на PAI 1 при пациентки със синдром на поликистоза на яйчниците

Проучване на намаления фибринолитичен потенциал като рисков фактор за венозен тромбоемболизъм при пациенти с наднормено тегло