Информация за катедрата

 

  • сектор "Неорганична, органична и аналитична химия"
  • сектор "Биохимия"
  • сектор "Физика, биофизика, висша математика и информационни технологии"

Академичният състав на катедрата включва висококвалифицирани преподаватели – професори, доценти и асистенти.

Преподаването в катедрата обхваща студентите от специалностите Медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Помощник фармацевт, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Департамент за езиково и специализирано обучение.