Катедра "Физика, биофизика, предклинични и клинични науки"

 

E-mail за връзка с катедрата: 

Катедра „Физика, биофизика, предклинични  и клинични науки“ е създадена  като  структурно  звено във Факултет фармация през 2017 година.  Изградена от   три сектора: сектора „Физика и биофизика“, сектор „Предклинични науки и висша математика“ и сектор „Клинични науки“.

 

 

Катедра „Физика и биофизика“, понастоящем сектор, е създадена през 1974 г. заедно с основаването на Медицински факултет в град Плевен. Академичният състав на сектора включва проф. Маргарита Александрова, проф. Константин Балашев, ас. Цветослав Лъжовски, ас. Илияна Дамянова, пр. Виктория Върбанова и пр. Филип Маринов.

 

Секторът по предклинични науки е новосъздаден – септември 2017 г. Обхваща основните научни направления: психология и педагогика и висша математика. 

 

В процес на разработка...