Информация за катедрата

 

Катедрата е с мултидисциплинарен характер като  включва преподаватели от различни профилни дисциплини свързани с обучението  на студентите от всички структури на университета . Академичният състав на катедрата провежда обучението на студенти от факултетите „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“  и Медицинския колеж. Провежданото обучение е по дисциплини  като: Физика и биофизика ,Висша математика, Клинична химия, Вътрешни болести, Комуникативни умения и други. Съставът  на катедрата  включва   двама професори, четирима доценти трима асистенти и един преподавател.