Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедрата по Патоанатомия е основана през 1975 година. Академичният състав в момента включва един професор, двама доценти, 9 асистенти и 3 хонорувани преподаватели. Към катедрата работят биолог и лаборант в учебната лаборатория, и биолог-химик към научна лаборатория. 

 

 • Проф. Д-р Савелина Любенова Поповска, доктор на медицинските науки - Ръководител катедра . Тясна специализация: патология на млечната жлеза, тумори на меките тъкани и костите, цитопатология, карцином на бял дроб, невроендокринни тумори, молекулярна патология
 • Доц. Д-р Евлоги Евлогиев Маринов, доктор, гост - преподавател към катедрата. Тясна специализация: детска патология, гинекологична патология, цитопатология
 • Доц. Д-р Иван Недков Иванов, доктор. Отговорник за Имунохистохимична лаборатория в Отделението по Клинична патология, УМБАЛ „Д-р Г.Странски“ – Плевен Области на научен интерес и клинична профилираност - Патология на гърдата, Туморна васкуларизация и лимфоваскуларизация, Компютър-асистирана хистоморфометрия
 • д-р Рени Иванова Цветкова - Началник Отделение по Клинична патология - УМБАЛ „Г.Странски" – Плевен, асистент. Отговорник за проблемно-базирано обучение - обща патология. Тясна специализация: уропатология, белодробна патология
 • д-р Елена Симеонова Маркова, асистент - Тясна специализация: патология на гастроинтестинален тракт, черен дроб и панкреас, тумори на меките тъкани и кости, очна патология
 • д-р Милен Петров Караиванов, асистент - Ръководител специализация на д-р Елица Краевска. Отговорник по научната работа. Тясна специализация: патология на простатна жлеза, дерматопатология, белодробна патология
 • д-р Маргарита Радева Николова, асистент - Отговорник за музея. Тясна специализация: гинекологична патология, онкодерматология
 • д-р Йордан Димитров Йорданов, асистент - Отговорник по следдипломна  квалификация. Тясна специализация: патология на централната нервна система, патология на глава и шия, цитопатология
 • д-р Татяна Маринова Бетова-Трифонова, асистент - Отговорник за проблемно-базирано обучение - клинична патология. Тясна специализация: патология на гастро-интестинален тракт
 • Д-р Полина Дамянова, асистент
 • Д-р Красимир Петров, асистент
 • Д-р Светлана Матева, асистент
 • Д-р Албена Байчева- хоноруван преподавател, БЕО
 • Д-р Елица Краевска - специализант към катедрата, хоноруван преподавател - БЕО
 • Д-р Росен Бончев- хоноруван преподавател, АЕО
 • Тереза Динева - научен лаборант - биолог-химик към научната лаборатория на МУ - Плевен, сектор „Молекулярна патология“.
 • Зорница Петрова - биолог в учебна лаборатория.
 • Людмила Иванова - лаборант в учебна лаборатория.

      Преподаваната от Катедрата дисциплина е "Патоанатомия и цитопатология " и е разделена на „Обща патология" в 4 и 5 семестър и Клинична патология в 6 и 7 семестър, завършваща съответно с писмен изпит по "Патоанатомия и цитопатология " след края на 7 семестър. Дисциплината е задължителна за обучаващите се бъдещи лекари и включва общо 98 часа - теоретични и 120 часа практически занятия и семинари.

Съдържанието на дисциплината включва:

 1. 0бща патология, в която се изучават основните патологични процеси: дегенеративни, циркулаторни, възпалителни, туморни и имунологични.
 2. Клинична патология (Системна патология), която изучава клининко- патологичните корелации на заболяванията по системи:
  • Сърдечно-съдова патология;
  • Патология на дихателната система;
  • Патология на храносмилателната система;
  • Патология на женската полова система и млечната жлеза;
  • Патология на бременността и новороденото;
  • Патология на мъжката полова система;
  • Патология на отделителната система;
  • Патология на кръвотворна и лимфна система;
  • Детска патология;
  • Патология на нервната система;
  • Ендокринна патология;
  • Инфекциозна патология.

Преподаването се извършва на български и английски език.Всички лекции са онагледени и се прилагат като мултимедийни презентации. Упражненията се провеждат в четити учебни зали, оборудвани с микроскопи, музейни сбирки и видеосистема за онагледяване. 

Преподава се и по метода на проблемно-базираното обучение - в 4-ти семестър, съвместно с катедра по Патофизиология, а в останалите - самостоятелно.

Преовеждат се лекционни курсове по Патология във Факултета по Фармация и Факултета по Здравни грижи на студенти, специалност "Медицинска сестра" и "Акушерка", и в Медицински колеж на студенти, специалност "Медицински лаборант", "Помощник-фармацевт" и "Медицински козметик".