Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра "Неврология и неврохирургия" е основана през 1974 г. В нейната структура първоначално са обособени три клиники: Първа Неврологична клиника, Втора Неврологична клиника и Неврохирургична клиника, както и няколко лаборатории и сектори, функциониращи през следните период:

 

  • патохистологична лаборатория (1980-1996 г.),

  • ликвородиагностична лаборатория (1984-1995 г.)

  • сектор електродиагностика на нервната система (1980-2000 г.)

  • медикодиагностична лаборатория (МДЛ) по неврология (2000-2004 г.)

  • кабинет за диагностика и лечение на мултиплена склероза (1998-2002 г.)

  • кабинет за диагностика и лечение на паркинсонова болест (1998-2008 г.)

От 2011 г. поради Първа и Втора неврологични клиники административно са обединени в обща неврологична клиника. Ръководител на катедрата от декември 2013 год. е доц. д-р Пламен Стоянов Божинов (невролог). Преди това длъжността ръководител катедра са заемали следните изтъкнати учени и наши дълбоко уважавани учители:

  • първият ректор на ВМИ-Плевен проф. д-р Недко Кючуков, кмн (неврохирург);

  • 1992–2000 г. доц. д-р Димитър Костов Чакъров, дм (невролог);

  • 2001–2008 г. доц. д-р Стоян Панов Божинов, дм (специалист по неврология и психиатрия, клиничен неврофизиолог).

  • За периода 2008–2013 г. ръководител на катедрата е бил доц. д-р Бойко Стаменов, дм (невролог).

1 ред - от ляво на дясно: ас. д-р Пламен Божинов, доц. д-р Димитър Чакъров, д.м.,
доц. д-р Стоян Божинов, д.м., доц. д-р Филип Филипов, д.м.
2 ред - от ляво на дясно: гл. ас. д-р Мая Дановска, ст. ас. д-р Младен Овчаров,
гл. ас. д-р Моряна Михайлова, гл. ас. д-р Христо Ковачев, гл. ас.д-р Илия Вълков, гл. ас. д-р Йорданка Велчева, гл. ас. д-р Христо Лиловски

Научно-преподавателският състав в момента включва трима доценти и девет асистенти - петима невролози и четирима неврохирурзи. От създаването й в катедрата са защитени дванадесет дисертационни труда за научната степен "Доктор" и два - за "Доктор на науките". B процедура са четвърта доцентура и защитата на трета дисертация за "Доктор на науките".

Катедрата разполага с голяма и добре оборудвана учебна зала и модерен сектор по клинична неврофизиология. Обучението по неврология на българските и чуждестранни студенти се провежда в VII u VIII семестър и включва o6щa и специална неврология, неврофизиология, неврорентгенология, ликворна диагностика и др. Асистентите на катедрата преподават също и на студентите от факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи” и Медицинския колеж и осъществяват следдипломното обучение на специализантите по неврология и обща медицина. Провеждат се курсове за следдипломна квалификация по следните високоспециализирани дейности в медицината: електроенцефалография, електромиография, евокирани потенциали и доплерова сонография. За тази цел са разработени собствени програми за обучение от доц. д-р Пламен Божинов и д-р Мая Дановска дм като е използван опита на неврологичните клиники в Мюнхен и Любек (Германия) и Флоренция (Италия) и са изпълнени изискванията на Немското дружеството по клинична неврофизиология и функционални изобразителни методи и Международното дружество по клинична неврофизиология (2014 г). В процес утвърждаване на програма за обучение на специализирани функционални медицински сестри в областта на клиничната неврофизиология (електроенцефалография, неврография, евокирани потенциали, транскраниална магнитна стимулация).

Екипът на Неврохирургична клиника, с ръководител доц. д-р Йордан Панов, д.м., участва в преподаването по неврохирургия на студенти - медици и извършва обучение на лекари по специалност "Неврохирургия".