Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата:

 

Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология" е създадена през 2008 г., след решение на AC на „МУ”-Плевен за разделяне на Катедрата „Вътрешни болести” с оглед оптимизиране на структурата на факултета в съответствие с основни модули на преподаване в интерната.

От създаването си до  момента, ръководител на катедрата е доц. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м. Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология" е обособена в три основни сектора:

  • Кардиология
  • Пулмология
  • Ендокринология

 

 

 

Сектор „Кардиология” е базиран в две кардиологични клиники и едно ревматологично отделение.