Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина"

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра “Инфекциозни болeсти, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“ наследява традициите на създадената през 1977 г. Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология“, чийто основоположник е проф. д-р Михаил Радев, д.м.н.

Катедрата е наследник на създадената през 1977 г. Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология“. Обособена е в две организационни структурни единици: Сектор “Инфекциозни болести“ и Сектор “Епидемиология и паразитология“ който през 1998 г. се преименува в “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. Така сформираната катедра включва 9-членен академичен състав: 5 доценти и 4 асистенти.

 

Научната и практическа дейносст на сектор "Инфекционни болести" се развива основно в клиниката по Инфекционни болести към Университетската болница. В клиниката по Инфекциозни болести работят 6 лекари, от които двама доценти – доц. д-р Ц. Дойчинова, дм и доц. д-р Г. Ганчева, дм, един главен асистент – д-р Христофор Христов, двама асистенти – д-р Хрисима Цветанова и д-р Николина Димитровска и един лекар-инфекционист – д-р Младенка Георгиева. Началник на клиниката е доц. д-р Дойчинова.

 

Академичният състав на сектора е представен от четирима доценти и един главен асистент. Учебната дейност включва преподаване на дисциплините епидемиология на инфекциозните болести, паразитология и тропическа медицина на студентите от медицинския факултет; подобна тематика за студентите по специалността „Опазване и контрол на общественото здраве” от ФОЗ,  както и разделите по епидемиология от програмите по болнична хигиена (с насоченост към вътреболничните инфекции) и по паразитология за студентите от останалите структурни звена на университета.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата
 • Инфекциозни болести
 • Епидемиология на инфекциозните болести
 • Медицинска паразитология
 • Тропическа медицина
 • Хигиена и екология на здравното заведение

Основни направления на изследователската работа на катедрата
 • Остри вирусни хепатити
 • Инфекции на ЦНС
 • Лептоспирози
 • Ехинококоза
 • Опортюнистични инфекции
 • Имунология, епидемиология и морфология на паразитните заболявания в региона
 • Епидемиология и профилактика на ваксинопредотвратими заболявания
 • Епидемиология на стрептококови инфекции

Издадени учебници и учебни пособия
 • Инфекциозни болести – І-во и ІІ-ро прераб. издание - П/р И. Диков, 1997, 1998
 • Практическа клинична инфектология, П/р И. Диков, 1999
 • Наръчник по инфекциозни болести, П/р И. Диков, 2000
 • Инфектология, П/р проф.Б. Илиев, 2001
 • Тропическа медицина, П/р проф. Б. Илиев, 2001
 • Инфекциозни заболявания и бременност, „Знание”ЕООД, 2002
 • Паразитология, П/р доц. М. Даскалова, 2004
 • Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести, П/р Д. Митов, 2004
 • Сепсис, сепсис-синдром, септичен шок, ИЦ-МУ-Плевен, 2005
 • Химически, радиационен и биологичен тероризъм в медицински аспект, ИЦ-МУ-Плевен, 2006
 • Инфекциозни болести – ІІІ-то преработено издание, „Знание”ЕООД, 2006
 • Guidance for practical exercises in Infectious Diseases, ИЦ-МУ-Плевен, (in press)
 • Паразитология (местни и тропически паразитози), П/р В. Боева-Бангьозова и К. Вутова, 2008
 • Инфекциозни болести, I-во издание, П/р М. Тихолова, МИ АРСО, 2008
 • Инфекциозни болести, П/р Г. Генев, МФ, 2009
 • Лечение на инфекциозните заболявания, П/р Г. Генев, МФ, 2010 (под печат)
 • Епидемиология на инфекциозните болести, п/р Т. Димитрова, «Арсо», 2012
 • Учебник по инфекциозни болести за мед. специалисти, п/р М. Стойчева,2012(под печат)