Катедра "Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина"

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра “Инфекциозни болeсти, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“ наследява традициите на създадената през 1977 г. Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология и паразитология“, чийто основоположник е проф. д-р Живка Кънева, д.м. Обособена е в две организационни структурни единици: Сектор “Инфекциозни болести“ и Сектор “Епидемиология и паразитология“ който през 1998 г. се преименува в “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“. Така сформираната катедра включва 11-членен академичен състав: 1 професор, 4 доценти и 4 асистенти.

 

Научната и практическа дейност на сектор "Инфекционни болести" се развива основно в клиниката по Инфекционни болести към Университетска болница „Д-р Г. Странски“. В клиниката работят 8 лекари, от които един професор - проф. д-р Ц. Дойчинова, дм, един доцент –доц. д-р Г. Ганчева, дм, двама  асистенти –  д-р Ивайло Паков и д-р Радомир Добрев,трима лекари-инфекционисти – д-р Младенка Георгиева, д-р Хрисима Цветанова и д-р Иванка Петкова и един лекар-специализант – д-р Евгения Смирнова. В сектора има зачислен един задочен докторант по Инфекциозни болести. Началник на клиниката е проф. д-р Ц. Дойчинова, дм.

 

 

Академичният състав на сектора е представен от трима доценти и трима  асистенти. Учебната дейност включва преподаване на дисциплините епидемиология на инфекциозните болести, паразитология и тропическа медицина на студентите от медицинския факултет; подобна тематика за студентите по специалността „Опазване и контрол на общественото здраве” от ФОЗ,  както и разделите по епидемиология от програмите по болнична хигиена (с насоченост към вътреболничните инфекции) и по паразитология за студентите от останалите структурни звена на университета. В сектора има зачислени и двама редовни докторанти по „Клинична паразитология“

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата
 • Инфекциозни болести
 • Епидемиология на инфекциозните болести
 • Медицинска паразитология
 • Тропическа медицина
 • Хигиена и екология на здравното заведение
 • Болнична хигиена
 • Здравен контрол сред специфични общности

Основни направления на изследователската работа на катедрата
 • Остри вирусни хепатити
 • Инфекции на ЦНС
 • Лептоспирози
 • Ехинококоза
 • Опортюнистични инфекции
 • Имунология, епидемиология и морфология на паразитните заболявания в региона
 • Епидемиология и профилактика на ваксинопредотвратими заболявания
 • Епидемиология на стрептококови инфекции

Издадени учебници и учебни пособия
 • Инфекциозни болести – І-во и ІІ-ро прераб. издание - П/р И. Диков, 1997, 1998
 • Практическа клинична инфектология, П/р И. Диков, 1999
 • Наръчник по инфекциозни болести, П/р И. Диков, 2000
 • Инфектология, П/р проф.Б. Илиев, 2001
 • Тропическа медицина, П/р проф. Б. Илиев, 2001
 • Инфекциозни болести – ІІІ-то преработено издание, „Знание”ЕООД, 2006
 • Infectious Diseases – Textbook for medical students - Volume 1. Medical University – Pleven
 • Infectious Diseases – Textbook for medical students - Volume 2. Medical University – Pleven
 • Паразитология (местни и тропически паразитози), П/р В. Боева-Бангьозова и К. Вутова, 2010
 • Клинична паразитология и тропическа медицина, п/р П. Петров и Р. Курдова, Изток-запад, 2016
 • Инфекциозни болести, I-во издание, П/р М. Тихолова, МИ АРСО, 2008
 • Инфекциозни болести, П/р Г. Генев, МФ, 2009
 • Лечение на инфекциозните заболявания, П/р Г. Генев, МФ, 2010
 • Учебник по инфекциозни болести за мед. специалисти, п/р М. Стойчева,2012
 • Епидемиология на инфекциозните болести, п/р Л. Ангелов, 2001
 • Епидемиология на инфекциозните болести, п/р Т. Димитрова, «Арсо», 2012
 • Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните заболявания, п/р Н. Рибарова, София, СИМЕЛПРЕС, 2013
 • Инфекциозни болести и епидемиология, п/р П. Илиева, София, Медицина и физкултура, 2013
 • Хронични заразни заболявания, п/р П. Георгиев, София, Медицина и физкултура, 2010