Сектор „Инфекциозни болести“

 

Научната и практическа дейносст на сектор "Инфекционни болести" се развива основно в клиниката по Инфекционни болести към Университетската болница. В клиниката по Инфекциозни болести работят 6 лекари, от които двама доценти – доц. д-р Ц. Дойчинова, дм и доц. д-р Г. Ганчева, дм, един главен асистент – д-р Христофор Христов, двама асистенти – д-р Хрисима Цветанова и д-р Николина Димитровска и един лекар-инфекционист – д-р Младенка Георгиева. Началник на клиниката е доц. д-р Дойчинова.

 

В Клиниката по Инфекциозни болести се лекуват остри вирусни хепатити, инфекции на централната нервна система, вирусни и кърлежопреносими заболявания, лептоспирози, ХИВ/СПИН. Има сектор за лечение и на паразитни заболявания.

Специалистите в клиниката обслужват и консултират пациенти от централна северна България – Плевенска, Ловешка, Габровска и Велико-Търновска области, но има капацитет за лечение на болни и от други региони.

В Инфекциозна клиника се провежда и практическото обучение по инфекциозни болести на студенти от факултетите „Медицина”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи” и Медицински колеж.

Адрес на клиниката:

5800 гр. Плевен;

бул. „Г. Кочев” №8а; „УМБАЛ д-р Г. Странски”.