Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 

Катедра „Социални и фармацевтични дейности”

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра „Социални и фармацевтични дейности” е разкрита към Медицински колеж през 2017 год. с решение на Академичен съвет /Протокол № 6 от 06.12.2017 г./. Тя е база за дипломно обучение на студенти и следдипломно обучение на завършили професионалисти по здравни грижи и социални дейности от специалностите Социални дейности и Помощник фармацевт.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 

 • Технология на лекарствата и биофармация;
 • Социална фармация и фармацевтично законодателство;
 • Фармакогнозия;
 • Фармацевтични грижи;
 • Медицински изделия;
 • Хранителни добавки;
 • Организация и методика на работа на социалния работник;
 • Основи на социалната работа;
 • Социални умения;
 • Социална закрила;
 • Палиативни грижи;
 • Общи грижи за болния;
 • Педагогика;
 • Социална педагогика;
 • Учебна практика.

Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 

 • Социална педагогика – методика на изследване в социалната сфера;
 • Разработване на проекти свързани с дейности в социалните услуги;
 • Социално-педагогическа работа за деца и семейства в риск;
 • Социална работа с лица с увреждания;
 • Проучвания в областта на интеграцията на хората с увреждания;
 • Технология на лекарствата;
 • Социална фармация.

Издадени учебници и учебни помагала от преподавателите в катедрата

 

 • Сборник с нормативни документи, въпроси и казуси за самоподготовка на студенти от специалност „Социални дейности”;
 • Социална работа с деца, преживели насилие – казуси и управление на случай;
 • Теория на възпитанието и дидактика - ръководство по педагогика за студенти от специалност „Социални дейности“;
 • Социална педагогика – учебник за студенти от специалност „Социални дейности“;
 • Формиране на умения за независим живот за деца от 3 до 7 години – наръчник за обучители;
 • Социални грижи – учебно помагало за студенти от специалност „Социални дейности“;
 • Управление на социалните дейности - учебно помагало за студенти от специалност „Социални дейности“;
 • Технология на лекарствата – учебник за студенти

За осъществяване на учебната дейност на студентите са осигурени  индивидуални работни места за всички студенти и необходимото оборудване.

Оборудвани са учебни кабинети по:

 • Социално-педагогическа работа;
 • Социална закрила;
 • Социални умения и социално-икономическа рехабилитация;
 • Общи и палиативни грижи;
 • Технология на лекарствата;
 • Фармацевтични грижи;
 • Медицински изделия;
 • Фармакогнозия и фармацевтична ботаника;

Лекционните зали и учебните кабинети  разполагат с:

 • съвременна онагледяваща техника;
 • възможности за използване на интернет;
 • лабораторна техника и лабораторно оборудване;
 • съвременно обзавеждане в съответствие със спецификата на учебните кабинети.

Учебната практика се провежда в утвърдени от Академичен съвет учебно-практически бази включващи:

 • социални институции и неправителствени организации;
 • поделения на МВР;
 • болнични аптеки;
 • аптеки за обслужване на населението;
 • дрогерии;
 • аптечни складове;

По време на практическото обучение усвоените знания се обогатяват и затвърждават. Студентите се запознават със спецификата на работа в различните звена, добиват умения за извършване на практически дейности, за работа със специфични документи, да вземат решения в конкретна реална обстановка и случай, да осъществяват комуникации на различни нива, да работят в екип и др.

 

Език

Търси

НачалоСтруктураМедицински колежКатедра „Социални и фармацевтични дейности”