Петнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели – Програми за участие

 Секция „Медико-диагностични изследвания“

 Секция „Фармацевтични грижи“

 Секция „Социални дейности“