Издателска дейност - Монографии, учебници, учебни помагала

“ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА”

Автор проф. Начко Радев

Учебник

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-204-2

“ОПЕРАТИВНА, ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ”

Под редакцията на проф. Д-р Т. делийски

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-201-1

“Управление на здравните грижи”

Трето преработено и допълнено издание

доц. д-р Г. Грънчарова и доц. Макрета Драганова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-200-4

“Промоция на здравето в училище”

доц. д-р Стела Георгиева

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-198-4

“Теория на възпитаонието и дидактика”

доц. Искра Петкова

учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-197-7

“Biophysics Practice Book”

Проф. Маргарита Александрова

учубно пособие за англоезично обучение

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-191-5

“Хигиена на храненето”, Второ преработено и допълнено издание

доц. д-р Р. Еникова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-188-4

“Reading in Bioethics”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-186-1

“Наръчник по медицинска етика”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

Учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-185-4

“Биоетика”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-184-7

“Ръководство за практически упражнения по биоетика”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

Учебно ръководство

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-181-6

“Социална медицина” – пето издание

Доц. д-р Гена Грънчарова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-180-9

“Social medicine. basic course”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-176-2

“Биомедицинска физика”

Проф. П. Бочев

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-174-8

“Introduction to Inorganic Chemistry”

Доц. Емил Рачин и Проф. Ангелина Стоянова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-173-1

“Практическо ръководство по химия”

Проф. Ангелина Стоянова, Доц. Мория Ангелова

Учебно ръководство

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-172-4

“Medical Physics”

Проф. М. Александрова, дм

Учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-169-4

“Лабораторна техника и апаратура”

доц. д-р А. Русева

учебник за спстуденти от спец. «Медицински лаборант»

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-168-7

“Обща медицина. теоретични основи”

Под редакцията на доц. Цв. Валентинова

Учебник за студенти по медицина и специализанти по Обща медицина

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-166-3

“Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека”

доц. Мишел Израел, дм

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-162-5

“Ethical decision-making in health care”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-154-0

“КОМПЕНДИУМ ПО БИЗНЕС ЕТИКА”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-151-9

“БИОФИЗИКА. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка”

Проф. М. Александрова и Мони Магрисо

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-149-6

“Обща медицина” - учебник
доц. д-р М. Горанов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-001-8

 

“Тропически болести” - учебник за студенти по медицина под редакцията на проф. д-р Б. Илиев, д.м.н.
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

 

© д-р Силвия Александрова

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Първо издание
Формат 70/100/16

Издателски център на МУ-Плевен, 2007

ISBN 978-954-756-070-3

 

“general neurology”
доц. д-р М. Попова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-006-9

“ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ” –ПЪРВА ЧАСТ – учебник за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р С. Тишева, дм
първо издание, 694 стр., Формат 170/240, твърда корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-119-9

 

“Modules for practical exercises in pulmonology”
под редакцията на доц. д-р Я. Иванов и д-р В. Андреев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-013-1

 

“Химия за студенти по медицина”
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-017-4

 

“Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом”
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р Гр. Горчев, д.м.н. проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-071-0

 

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА

Първо издание – 2004, 2006, 2008, 2011

© Гена Грънчарова

© Петкана Христова

 

Издателски център на МУ-Плевен

ISBN  954 – 756 – 021 – 2

 

“Кожни и венерически болести”
Проф. Н.Златков, д-р С. Вълкова
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-024-7

“ПАРАЗИТОЛОГИЯ”

Автори: доц. М. Даскалова, доц. Г. Николов, доц. М. Атанасова второ издание, 152 стр., Формат 170/240, мека корица

© Издателски център на МУ-Плевен ISBN: - 954-756-105-2

 

“ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение”
под редакцията на доц. Регина-Комса Пенкова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-030-1

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- І том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-031-Х(т.1)

 

“Сепсис. сепсис-синдром. септичен шок”
под общата редакция на доц. д-р П. Илиева
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-034-4

 

“Рак на млечната жлеза”
КНИГА ЗА ПАЦИЕНТКИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ
под общата редакция на: доц. д-р Ташко Делийски, д. м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-035-2

 

“Ръководство по епидемиология на
инфекциозните и паразитните болести”
под редакцията на доц. д-р Димитър Митов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-038-7

 

“Учебник по УНГ болести”
под редакцията на доц. д-р И. Стоянов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-039-5

 

"Управление на здравните грижи"
© Доц. д-р Гена Грънчарова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-042-5

 

“Ръководство по Гериатрия”
д-р Фредерик Григоров
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-043-3

 

“Химия за студенти по медицина” – ІІ издание
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
второ преработено и допълнено издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-044-1

 

“Рак на млечната жлеза”
КНИГА ЗА ПАЦИЕНТКИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ
под общата редакция на: доц. д-р Ташко Делийски, д. м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-035-2

 

“Химически, ядрен и биологичен тероризъм”
(медицински аспекти)
под ред на проф. д-р П. Съловски, д.м.н.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-057-3
ISBN 13:- 978-954-756-057-4

 

”Социална медицина”
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. д-р Анжелика Велкова, д-р Силвия Александрова
Второ преработено и допълнено издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2007
ISBN-10: 954-756-059-Х
ISBN-13: 978-954-756-059-8

 

“Easy bulgarian” – ръководство за студенти, изучаващи медицина на английски език
ст. пр. Янка Цветанова, ст.пр. Мариана Найдова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-063-8
ISBN 13:- 978-954-756-063-5

 

“Вътрешни болести”- ръководство
за медицинските колежи – ІІ издание
доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-065-4
ISBN 13:- 978-954-756-065-9

 

Компютърни информационни технологии
Част първа
Основи на компютрите и операционни системи
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, второ допълнено и преработено издание Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2008
ISBN-10: 954-8324-94-6
ISBN-13: 978-954-8324-94-6

 

Компютърни информационни технологии
Част втора
Приложение на компютрите за офис автоматизация
© Доц. д-р Георги Цанев
Българска, трето допълнено издание
Формат 60/84/16
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
© Издателство АСТАРТА, 2009
ISBN 978-954-350-023-1

 

“Медицинска етика” - учебник за студенти по медицина
с автори: доц. д-р Г. Грънчарова, д-р С. Александрова, доц. д-р А. Велкова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-003-4

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN:- 954-756-072-7

 

“Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика”
автор доц. д-р П. Лисаев, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-074-1

 

“Избрани глави от гинекологичната практика”- ІІІ том
под редакцията на доц. д-р Йордан Попов, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN: - 954-756-075-8

 

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, дхн
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

 

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

“ХОББ – ДА ЖИВЕЕМ ПЪЛНОЦЕННО” –
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Явор Иванов, дм
първо издание, 28 стр., Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-110-6

“MANUAL FOR PRACTICAL EXERCISES IN MICROBIOLOGY” – учебно ръководство  за студенти по медицина
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р М. Средкова, дмн
първо издание, 155 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-113-7

“АСПЕКТИ НА МАМАРНАТА МОРФОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ” – основни правила и проблеми в клинико-морфологичната проктика
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р Т. Делийски , дмн, доц. др- С. Поповска, дм
първо издание, 95 стр., Формат А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-114-4

“ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ” – учебникза студенти от специалностите медицинска сестра,
акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Авторски колектив: доц. др- С. Поповска, дм, д-р Т. Бетова, д-р П. Маринова
първо издание, 100 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-115-1