График на учебните занятия 2019/2020

Начало на учебната 2019/2020 година - 09.09.2019 г.

 

Г Р А Ф И К


на учебните занятия в Медицински университет - Плевен
за учебната 2019/2020 година
(Приет на АС -27.05.2019 г.)

 

Зимен семестър

09.09.2019 - 20.12.2019 г.

Коледна ваканция

21.12.2019 - 02.01.2020 г.

Януарска редовна сесия

03.01.2020 - 02.02.2020 г.

Поправителна сесия

03.02.2020 - 09.02.2020 г.

Ликвидационна сесия АЕО

10.02.2020 - 16.02.2020 г.

Ваканция между семестрите БЕО

10.02.2020 -16.02.2020 г.

Летен семестър

17.02.2020 - 05.06.2020 г.

Великденска ваканция

14.04.2020 - 20.04.2020 г.

Юнска редовна сесия

06.06.2020 - 10.07.2020 г.

Поправителна сесия

11.07.2020 - 21.07.2020 г.

Септемврийска ликвидационна сесия БЕО

25.08.2020 - 04.09.2020 г.

 

Начало на учебната 2020/2021година - 14.09.2020 г.