Постановление № 90 на МС ОТ 26.05.2000 г.

 Изтеглете тук.