Открита процедура с предмет: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции

Създадена на 26 Март 2020

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 968358 и обявление ID 968365 на 30.03.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Документация.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 15.04.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение.

Дата: 16.04.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 24.04.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2.

Дата: 30.04.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 13.05.2020 год.

 

Отговор на запитване.

Дата: 22.05.2020 год.

 

Протокол.

Дата: 22.06.2020 год.