Публично състезание с предмет: Отпечатване на учебници и други материали на издателски център при МУ-Плевен

Създадена на 08 Юни 2020

 Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 981062 и обявление ID 981064 на 08.06.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 08.06.2020 год.

 

Документация.

Дата: 08.06.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Дата: 11.09.2020 год.