Извършване на ремонт и реконструкция на спортна зала