Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение от 16 кв.м., находящо се във фоайето на Факултета по „Фармация“, ет. 1 на МУ-Плевен