Продължаващо обучение

Продължителната квалификация

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ е непрекъснато обучение след придобиването на право за упражняване на професия под формата на курсове, индивидуално обучение, участие в семинари, конгреси, конференции, симпозиуми и т.н.

Центърът за СДО ежегодно изготвя План - разписание за курсовете, провежани в МУ и УМБАЛ – Плевен, одобрено от Ректора и Председателя на БЛС.

План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2023 година може да изтеглите от ТУК.