ВСД

Високо специализирана дейност

ВСД е професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност по програми, които може да са част от програмите за специализация или обучение по самостоятелни програми, утвърдени от Ректора на МУ – Плевен, след изпълнението на които се полага изпит и се издава съответен документ (Свидетелство), подписан от Ректора.

Център СДО при Медицински университет - Плевен организира и регистрира изпълнението на учебните програми за обучение по високоспециализирани дейности в медицината. Изпълнението на учебните програми се извършва в Университетския учебен експериментален център по ендоскопска хирургия и университетската болница.