Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение от 16 кв.м., находящо се във фоайето на Факултета по Фармация