Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване“, наименование „Терен с площ от 20 кв.м., от покрива на сградата на база “Проф. М. Ганчев” при МУ - Плевен, ул. “Ген. Владимир Вазов” № 91, предназначен за монтиране на съоръжение – антена на GSM оператор“