Банки по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

 

Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката, на сайта на МУ - Плевен трябва да присъства информация за одобрените банки по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Във връзка с това публикуваме списъка на одобрените банки, както следва:

 

  • Банка ДСК ЕАД

 

  • Райфайзенбанк България ЕАД

 

  • Алианц Банк България АД

 

  • Юробанк България АД

За повече информация, посетете сайта:  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=3&subpageId=49