Публично състезание с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол при Медицински университет – Плевен

 2-ПС/12.11.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 877736 и обявление ID 877738 на 12.11.2018 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 12.11.2018 год.

 

Документация валидна до 04.12.2018 г. вкл.

Дата: 12.11.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 11.12.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 04.01.2019 г. от 09.15 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 21.12.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за класиране на участниците.

Дата: 07.01.2019 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 25.01.2019 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 25.01.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 990390.

Дата: 10.08.2020 год.