Сключени договори по реда на ЗОП преди 01.10.2014 г. и действащи след 01.10. 2014 г.