Епидемичен паротит - монография

Епидемичен паротит - монография

“ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ” - монография
Автор: д-р Милена Карчева
Първо издание, 179 стр., А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-100-7


Анотация:
Представената монография прави теоретичен анализ па познанието за епидемиологията на паротита от дълбока древност до навечерието на неговата ликвидация през 21 век. Монографията извършва оценка на всички епидемиологични параметри както през доимунизационния, така и през периода на масовата специфична имунопрофилактика.
Изнася се съвременна информация относно етнологията и имунологията на паротнтната инфекция.
Системно се изнасят организацията и методите на противоепидемичната борба преди използването на специфичната противопаротитна ваксина. Дава се оценка на тази дейност като се посочва недостатъчната нейна ефективност.
Особено ценна е информацията относно постепенно нарастналите възможности на клиничната диагностика и на етнотропното и патогенетично лечение. Изтъкват се убедителни данни за полиорганното засягане на организма и произтичащите от това медпкосоциални проблеми.
Анализа и оценката на масовата имунопрофилактика се основава на модела за колективния имунитет, имунологичната структура н на имунологичните изследвания осветляващи антнтялоотговора и епидемиологичната ефективност сред населението в гр. Плевен. Оценяват се съвременните схеми използвани в имунизационнат практика у нас и в другите европейски страни.
Предлага се усъвършенстване на ваксиналните приеми, като се внедри втора реимунизация. Тази идея се появава през последните 1-2 години, независимо от същата идея изложена и от други водещи страни като САЩ, Великобритания и др.