Остър панкреатит

Остър панкреатит

“ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ” - монография
Автор проф. д-р Димитър Стойков
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-207-3

Анотация:

Правилната дефиниция на острия панкреатит го определя като възпаление на панкреаса, което може да бъде последвано от клинично и биологично възстановяване, ако първопричината се отстрани. В тежките си форми той е един от най-големите терапевтични проблеми на клиничната медицина. Въпреки значителния напредък в областта на имунологията, молекулярната биология, реаниматологията и хирургията панкреатитът си остава сериозен интердисциплинарен казус, с много неизвестни и нерешени проблеми в областта на патогенезата, лечението и прогнозата.

Няколко са основните въпроси, които получиха решение в последното деситилетие на миналия век, за времето и показанията за оперативна намеса, за вида, обема и техниката на прилаганата операция. Всички са единодушни по въпроса, че оперативната намеса е показана само при болни с инфектирани панкреатични некрози и трябва да се отложи максимално във времето, а най-предпочитаният период е след края на първата седмица. Естествено това не е канон и при болни с така наречените от някои автори "ранни тежки остри панкреатити" оперативната намеса е показана още в първите няколко дни от началото на заболяването.