Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата

Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата

“Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата” - монография
Автор: Доц. Д-р Анелия Димитрова, д.м
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-215-8

Анотация:

В представения монографичен труд е направено обобщение на най-новите данни от чуждата и българска литература за ролята на матриксните металопротеинази (MMPs) в патогенетичните механизми на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата.

Монографията „Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата” е предназначена както са специалисти от предклиничните дисциплини, като физиолози, патофизиолози и фармаколози, така и за всички студенти и лекари, които искат да придобият по-задълбочени знания за ролята на ММРs в развитието на някои социално-значими заболявания.