Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи

Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи

“Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи” - монография
Автор: Валентина Попова
ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ХРИСТИНА ХИТКОВА
Владимир Попов
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-217-2

Анотация:

Настоящата публикация съдържа завършените части от дисертационния труд на д-р Валентина Попова на тема „Сравнителни проучвания върху видовия състав и чувствителността към антимикробни средства при клинични и интестинални ентерококови изолати“. Текстовете са придружени с актуалните данни от изследваната проблематика и съответните научни приноси. Усилената изследователска дейност на авторката и широките ѝ теоретични познания в тази област доведоха до значими научни резултати при появата на първия епидемичен взрив от ванкомицин-резистентни ентерококи в най-новата история на страната.