Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромботични инциденти: структура, функции и значение

Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромботични инциденти: структура, функции и значение

“Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромботични инциденти: структура, функции и значение” - монография
Автор: Проф. д-р Регина Комса-Пенкова, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-218-9

Анотация:

Тази книга е посветена на тромбоза, протромботични коагулационни и фибринолитични фактори FII, FV, GPIIb/IIIa, PAI-1 и клинични прояви при индивиди носители на полиморфизми в тях. Тромбозата е патологично прижизнено съсирване на кръвта в кръвоносните съдове и образуване на тромби. Процесът на възникване и развитие на тромбоза протича в строго определена последователност, описана за пръв път като триада на Рудолф Вирхов с характерно увреждане на съдовата стена; промени в кръвния ток - завихряне или стаза и промени в състава и свойствата на кръвта.

Тромбогенезата е защитен механизъм на организма, който предпазва от кръвозагуба при нарушаване целостта на съда при травма, инфекция, или образуване на турбулентен кръвен ток. При генетични и автоимунни нарушения, водещи до промени в активността и концентрацията на фактори, регулиращи кръвосъсирването, може да настъпи състояние на неконтролиран процес и последваща тромбогенеза, която може да предизвика редица болестни състояния, някои от които са животозастрашаващи.

Описани са над 500 различни полиморфизми, засягащи гените на кодиращите фактори от каскадата на кръвосъсирването и антикоагулацията, фибринолизата и антифибринолитичната система, а също така и гените на адхезионните протеини на тромбоцитарната мембрана. Част от тях се свързват с повишен риск от тромбообразуване и се считат за причина за наследствена тромбофилия - заболяване с мултифакторна генеза.