ЧЕРНОДРОБНИ БИОМАРКЕРИ. Лабораторни и клинични аспекти

ЧЕРНОДРОБНИ БИОМАРКЕРИ. Лабораторни и клинични аспекти

“ЧЕРНОДРОБНИ БИОМАРКЕРИ. Лабораторни и клинични аспекти“- монография
Автор: Доц. д-р Аделаида Русева, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-224-0

Анотация:

Навлизаме в нова епоха, когато става въпрос за неинвазивни биомаркери за чернодробни заболявания. В областта на гастроентерологията и хепатологията развитието на неинвазивната диагностика и откриването на нови биомаркери нарастват експоненциално през последните няколко години. По-специално, в момента се наблюдават многобройни пробиви в диагностиката и прогнозите  на различни остри и хронични чернодробни заболявания. Фокусирането върху хроничните чернодробни заболявания е оправдано, тъй като те представляват все по-голям източник на медицински и обществени здравни проблеми в световен мащаб, голяма част от които се дължат на липсата на ранни биомаркери." Това отбеляза през декември 2017 година Rui Castro, главен изследовател в Изследователския институт по медицина в Лисабон, Португалия, по повод курс  на тема: Биомаркери при чернодробни заболявания,  организиран от United European Gastroenterology (UEG), професионална организация, включваща водещи европейски медицински специалисти, фокусирани върху здравето на храносмилателната система.