Левкоцити и острофазни белтъци – маркери на възпалението при критично болни пациенти в реанимация

Левкоцити и острофазни белтъци – маркери на възпалението при критично болни пациенти в реанимация

“ЛЕВКОЦИТИ И ОСТРОФАЗНИ БЕЛТЪЦИ – МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ В РЕАНИМАЦИЯ“ - монография
Автор: Проф. д-р Радко Радев, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-231-8

Анотация:

Острофазните белтъци (СРБ, фибриноген, албумин) и левкоцитите, като маркери на възпалението – една тема избрана от нас умишлено. Всички те поединично или в съчетание помежду си, могат да прогнозират изхода от лечението или не. Независимо, че са обединени в различни групи, те могат да се използват като показатели за хода на лечебния процес т.е. да предсказват правилната или грешна посока по която се провежда терапията.

И Вие, уважаеми читателю, ще си зададете въпроса – Защо има толкова много статистика в предлаганата Ви книга?

За да Ви убедим, ние използвахме статистическите методи за обработка на информацията с която разполагаме, отчитайки обстоятелството, че статистиката е наука, която дава право да се приеме дадена хипотеза или да се отхвърли и да се правят съответните изводи и заключения.

От това, което направихме в нашата книга следва, че предлаганите от нас острофазни белтъци и левкоцити като маркери на възпалението могат да се използват рутинно в практиката при терапията на острото възпаление в различните клинични дисциплини.