ТУМОРИ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ. Хирургично лечение на туморите на клепачите и периокуларната зона

ТУМОРИ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ. Хирургично лечение на туморите на клепачите и периокуларната зона

“ТУМОРИ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ. Хирургично лечение на туморите на клепачите и периокуларната зона“ - монография
Автор: Проф. д-р Чавдар Балабанов, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-238-7

Анотация:

Монографията, която всъщност е моя хабилитационен труд с малки допълнения, е разделена на три основни части. 

Първата част е посветена на епидемиологията, клиниката, хистопатологията и лечението на туморите на окото и придатъците му. Споделени са някои интересни казуистични случаи от практиката.

Втората част е посветена на хирургичното лечение на туморите на клепачите. Детайлно са описани етапите на основните реконструктивно-пластични интервенции при пациентите, оперирани в Очна клиника – Плевен. Обсъдени са отделните стъпки. Представени са и настъпилите постоперативни компликации.

Трета част накратко представя нова възможност за лечение на някои от кожните тумори.

Надявам се тази монография да послужи за разработване на практическо ръководство в областта на офталмоонкологията.