Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник

„Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник”
монография
Автор: Нина Михайлова, д.п.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-244-8

Анотация:
Разглежданите клинични проблеми са представени пълноценно като медицинска информация и кинезитерапевтичен подход. Разгледани са проблемите на гръбначните изкривявания и деформации, типичните дегенеративни заболявания в областта на ТБС, коляно и гръбначен стълб, както и анкилозиращия спондилоартрит. Особен акцент е поставен върху следоперативното функционално възстановяване при тазобедрено и колянно ендопротезиране.