РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

"РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА"
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.
Д-р Ваня Недкова-Миланова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-259-2
Анотация:
Студентите да разберат същността на комуникацията и да осъзнаят необходимостта от развитие на добри комуникативни умения у лекаря.
Задачи:
1. Да се разберат съвременните тенденции в общуването лекар-пациент и недостатъците им.
2. Да се разберат целите и задачите на общуването лекар-пациент. 
3. Да се разбере значението на общуването в медицинската практика за изграждане на терапевтична връзка лекар-пациент и за постигане целите на консултацията. 
4. Да се отчетат най-чести грешки при междуличностната комуникация.