ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА

„ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, д-р Цветан Валентинов Соколов, д-р Манчо Вихрев Ковачев, д-р Христо Гигов
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-263-9


Анотация:
Изданието „Диагностика и терапия на проблемни кожни рани по метода на обогатена тромбоцитна плазма – ръководство за упражнения“ представя принципите на съвременно лечение на проблемните кожни рани. Акцентира се върху адекватното им диагностициране и терапевтично повлияване. Разгледаните теми са свързани със запознаване, оценка, проследяване и изход от лечението на проблемните кожни рани с обогатена тромбоцитна пла