Пневмококови инфекции на централната нервна система

„Пневмококови инфекции на централната нервна система“
Автори: Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м.н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-265-3


Анотация:
Книгата е ценна както за специализиращите, така и за специалистите по инфекциозни болести. Тя може да служи за справка и за лекарите, работещи в други специалности – общопрактикуващи, невролози, неврохирурзи и ото-рино-ларинголози.
Може да се ползва като помагало и за обучаващите се студенти по медицина, лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и лаборанти.