ДЕВЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

„ДЕВЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ“
28 - 29 октомври 2021 г.
гр. Плевен
Автори:
Сборник доклади
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-266-0