ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ

„ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ“
Автори: д-р Младен Евтимов Овчаров д.м.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-269-1

Анотация:
В последните години навлизат разнообразни софистикирани методики, изискващи значителен финансов ресурс и клиничен опит. Темата е свързана с проучване и оценка на резултатите от лечението на лумбалната дискова херния (лДХ) чрез отворена стандартна дискектомия (СОД), микродискектомия (МД), сравнени с резултати от консервативно лекувани пациенти. Използвани са общоприети критерии за включване в проучването и отчитане на изхода: визуална аналогова скала (VAS), ODI (обективизиране на функционална инвалидност в ежедневието на пациента), ЯМР скала на Phirman (ЯМР оценка на интервертебралния диск), MacNaab критерий (ниво на удовлетвореност на пациента след оперативното лечение). Проучени са ранните следоперативни усложнения (до 30-ия ден) по скалата на Cliven-Dindo. Акцент на монографията е клиничната ефективност на СОД, която остава актуална методика в арсенала на опитен хирург, статистически доказана в резултатите и изводите на този труд.