СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б., Петя Василева Драгомирова, Александър Божидаров Блажев, Калина Стефчева Илиева, Катя Георгиева Ралчева, Лидия Петрова Трифонова, д.б., Даниела Петрова Клисарова, д.б.,
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-275-2

Анотация:
Сборникът с тестови въпроси по биология е създаден в помощ на зрелостници, които ще се явяват на матура по биология и завършили средното си образование лица, кандидатстващи с изпит по биология във висшите медицински училища. Разработен е в съответствие с учебната програма по биология и здравно образование, одобрена от МОН. Съобразен е с учебния материал за задължителна и профилирана подготовка в СОУ и програмата по биология за кандидат-студенти в Медицински Университет – Плевен. Състои се от 23 теста, включващи примерни въпроси, касаещи материал от конспекта, публикуван в Справочника за кандидат-студенти на Медицински Университет – Плевен. Въпросите са групирани тематично, в съответствие със заглавието на всеки раздел. Всеки раздел се състои от 30 въпроса с различна сложност и формат. Първите десет от тях са със структуриран отговор, тип „множествен избор”. Всеки въпрос има четири възможни отговора, от които само един е верен.
Следват десет въпроса са с четири възможни отговора и четири комбинации от верни отговори, една, от които трябва да бъде избрана за вярна.
Последните десет въпроса са разнообразни и включват такива от типа „отбележете верните твърдения”; „нанесете означения на фигурата”; „попълнете празните места в таблицата”; „открийте грешките в текста и ги поправете”; „свържете логически изброените понятия и процеси”, както и отворени въпроси върху част от тема, изискващи описание и обяснения.
След раздела, съдържащ тестовите въпроси, са дадени верните отговори по всяка от темите.
Сборникът е предназначен да подпомогне и улесни подготовката на зрелостниците и кандидат-студентите и да ги запознае с формата на изпитните тестове. Той не е предназначен за единствен източник за придобиване на знания, а за допълнение към учебниците, използвани за подготовка по биология.