КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

„КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК“
Автори: Нина Михайлова
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-262-2