Етмоидити

Етмоидити

 

“Етмоидити” - монография
Автор доц. д-р Ив. Радев
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-008-5

Анотация:

Въпреки множеството проучвания и издадени книги в чужбина върху възпалителните лезии на Етмоидалния синус - наричан още лабиринт, у нас до сега не е отпечатана книга на тази тема. Практиката потвърждава, че много често острият етмоидит у децата се диагностицира от педиатрите като “заден ринит”, “аденоидит” и пр. без да се търси и уточни състоянието на етмоидалните клетки.