Биопсия на сентинелни лимфни възли

Биопсия на сентинелни лимфни възли

 

“Биопсия на сентинелни лимфни възли”
доц. д-р Т. Делийски, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-023-9

Анотация:

Биопсията на сентинелни лимфни възли е нов съвременен подход към лимфната система и издаването на книга под такова заглавие би било от полза за всеки интересуващ се от проблемите на диагностиката и хирургичното лечение на онкологичните заболявания. Тя може да послужи за начало на последващо проучване на това съвременно направление в онкохирургията.