Храна и здраве, но и още нещо

Храна и здраве, но и още нещо

 

“Храна и здраве, но и още нещо”
проф. д-р Н. Мумджиев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-061-1
ISBN 13:- 978-954-756-061-1

Анотация:


В предлаганата книга се разглеждат основните храни и хранителни продукти, които съставят обичайната диета на българина. Посочени са неблагаприятните последици от неправилното използване на тези храни. Заедно с това се предлага информация за историята им, за техния състав, сравнен други хранителни продукти, консумацията им в световен мащаб, както и перспективите за тяхното използване.