Автореферати

Автореферати

Издателски център при  МУ-Плевен предлага услугата предпечатна обработка и отпечатване на  автореферати за придобиване на научни степени.

Условията за отпечатване са регламентирани със Заповед на Ректора №2611/28.11.2014г.

Автореферати се приемат след одобрен Доклад до Зам. Ректора по Научна дейност при МУ-Плевен.

Сроковете за изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Запитвания: Издателски център МУ-Плевен

 

Подаване на материали:

  • в Кабинета на Издателския център, Ректорат, приземен етаж, ст.8А.
  • на електронен носител, целия материал в краен вариант.

 

Изисквания за оформяне на ръкописа

При необходимост се уточняват на място, според съотвентите материали.

тел. за контакти: 064/884178