“СБОРНИК С ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ” – 9 КЛАС

Второ преработено издание

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN- 978-954-756-275-2