ПРИМЕРНИ ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Авторски колектив – под редакцията на:  Проф. Ангелина Стоянова, д.х.

Първо издание, 2022

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978‐954‐756‐291‐5 

Анотация: Настоящият сборник логически задачи по химия е предназначен за подготовка за кандидат-студентския изпит по химия в Медицински университет-Плевен. Задачите са съобразени с учебното съдържание по химия, изучавано в средното общообразователно училище и отразено в програмата по химия за кандидат-студенти на МУ-Плевен. В сборника са включени над 400 логически задачи от общата, неорганичната и органичната химия. Със звездичка са обозначени логическите задачи с повишена трудност. Сборникът може да бъде ефективно помагало в кандидат-студентската подготовка по химия за усвояването и осмислянето на учебното съдържание и придобиването на необходимите знания за успешно справяне с конкурсния изпит. Той не може да бъде единствен източник за подготовка, а само допълнително помощно средство при подготовката за кандидат-студентския изпит по химия.